ตาสองชั้น Short scar แผล 1 Cm. หลังทำ 10 days

4.2

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )

4.5

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )

4.6

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )

4.7

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )

4.8

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )