หมอ

Lip surgery ChiangMai

promotion Lip surgery ChiangMai

The shape of the mouth adds sexiness and cuteness to the face. It can transform you into a new person with more confidence. This makes oral surgery one of the most popular surgeries. The most popular lip shape is the chestnut lip, which has a jagged shape in the middle of the upper lip. And another popular thing to do is thin lips for people with lips that are too thick. It’s said to be too thick for the word plump and makes me feel insecure. It can be corrected to make the lips thinner, or anyone who wants to make their lips thin along with their chest-shaped lips can do so. Lip surgery ChiangMai 

Lip surgery ChiangMai

What is a thin lip?

“Lip surgery ChiangMai”  is a mouth shape that has texture around the lips. Both upper and lower Get a beautiful shape that suits your face. The mouth shape has a beautiful, slender curve. similar to the chestnut fruit This is why it is called the Chestnut Mouth, or some people call it the Bird’s Wing Mouth because it has a sharp, raised mouth corner resembling a bird’s wing. Makes the mouth shape sweet and charming

Who is suitable for lip thinning?

  • People who have problems with a thick upper lip, a large upper lip, or an unshaped upper lip Can be adjusted to have thin lips.
  • People with upturned lips look fierce. They can make their mouths curl and lift the corners of their mouths. To make your smile more beautiful and the face can become sweeter
  • People with lip texture that is not too thick But I want it to be more stylish.

Although chest-shaped lips are very popular, However, not everyone may be a suitable candidate for thin lip surgery. such as a person with a thin mouth There is little mouth meat, so be careful. Because of lip surgery may cause problems The mouth is uneven or the mouth does not close completely.

What are some ways to make your lips look chubby?

There are two methods for making chestnut lips:

  • Chestnut lip surgery
  • Lip filler injection

Both procedures are suitable for different patients and mouth shapes.

Make your lips purse-shaped and enhance your physiognomy.

In addition to people who like to make chest-shaped lips to enhance the beauty of the face. It is also popular to make chest-shaped lips to enhance physiognomy . Characteristics of good physiognomy include:

  1. upper and lower lips Same thickness or better proportion? Not too thick or too thin
  2. The lips have clear, jagged edges.
  3. The two corners of the mouth are turned up.
  4. Both corners of the mouth are as wide as the center of the pupils.
  5. Lip size suitable to face shape

Preparation before getting a lip balm

  1. Study information on making chest-shaped lips. Examine yourself initially to see which method is suitable for you.
  2. Consult an experienced doctor In a trustworthy clinic
  3. See a case review of chestnut lips in the clinic where it will be done.
  4. Avoid topical exfoliants, waxing, aspirin, and NSAIDs.
  5. Avoid vitamins St. Johns Wort, ginko biloba, primrose oil, garlic, ginseng and Vitamin E.
  6. Refrain from drinking alcohol and activities that get your blood pumping.
  7. If you have a congenital disease or medicine that you take regularly You must notify your doctor before getting a lip balm done.

Is it painful to make my lips twitch?

Cosmetic procedures that involve surgery and injections can be painful, which is normal. But the pain depends on the procedure and the doctor’s experience. If you choose a doctor who is gentle Keeping your hands still will greatly reduce pain or bruising.

Care after lip surgery

Chestnut lip surgery

After lip surgery Special care must be taken regarding cleanliness and moisture in the wound area. Because it is a point of contact with water and saliva, moving, talking, and eating causes it to take a long time to recover. The wound will heal. If you’re not careful, it can cause the wound to become infected or inflamed.

Why must you have lip surgery at Meda Clinic?

  1. Our doctors can customize many mouth designs and sizes.
  2.  Doctors have been trained and learned new techniques all over the world. Patients can be confident that they will receive the most satisfactory results.
  3.  The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea
  4.  More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.
  5. Meda Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.
  6. We provide beauty care and consultation services. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.

About us​

Take care of by expert​​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Special lecturer in Dermatology and Regenerative medicine, Department of Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University / Doctorate Doctor in Dermatology, Skin Surgery/Laser/Beauty

 • Fellow in dermato surgery & LASER Ramathibodi
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

 Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

Review​ Lip surgery ChiangMai - Meda clinic

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.