5.1

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )

5.4

( *ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของเเต่ละบุคคล )