หมอ

ปลูกผม ศัลยกรรมปลูกผม เชียงใหม่

ปลูกผมเมด้าคลินิก

ปลูกผม ศัลยกรรมปลูกผม เชียงใหม่ ปลูกผมเชียงใหม่ต้องเมด้าคลินิก ปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน นั้นมีการแก้ไขหลายวิธีตั้งแต่การใส่วิตามิน  เพื่อกระตุ้นให้ผมงอกขึ้นมาระดับหนึ่งไปจนถึงการปลูกผม ปัจจุบันวิธีที่แก้ปัญหาศีรษะล้านที่ได้ผลดีและใกล้เคียงที่สุด  คือการนำเซลล์รากผมที่แข็งแรงบริเวณท้ายทอยย้ายมาไว้บริเวณที่มีปัญหา การปลูกผมวิธีนี้คนไข้ไม่จำเป็นต้องพักฟื้น 

โปรโมชั่น

ปลูกผม คืออะไร ?

การปลูกผม คือ ศัลยกรรมปลูกผมคือการย้ายรากผมของคนไข้เองจากบริเวณท้ายทอยหรือเหนือกกหูมาปลูกในบริเวณที่ต้องการ ดังนั้นผมที่นำมาปลูกนั้นคือผมจริงที่สามารถยาวได้เหมือนธรรมชาติค่ะ

ปลูกผม เมด้าคลินิก

ปลูกผมเหมาะกับใคร

1.ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะเถิก และศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ 

2.ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะเถิก และศีรษะล้านจากฮอร์โมน DHT ที่อาการค่อนข้างรุนแรง  

3.ผู้ที่ไม่สามารถรักษาผมร่วงผมบางได้ด้วยวิธีอื่น เช่น กินยา ฉีดยา หรือ เลเซอร์ 

4.ผู้ที่เสียความมั่นใจที่มีสาเหตุมาจากผมบาง ศีรษะเถิก และศีรษะล้าน

5.ผู้ที่มีรอยแผลเป็น ทำให้เส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ 

6.ผู้ที่ต้องการรักษาอาการผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้านที่เห็นผลชัดเจนและถาวร 

กราฟผม (Graft) คืออะไร

กราฟผม (Graft) คือ กอผม หรือ เนื้อเยื่อของผม ที่แพทย์ใช้เครื่องมือเจาะเพื่อนำไปปลูกผม ในกราฟผมจะมีเส้นผมอยู่ประมาณ 1-4 เส้น นั่นหมายความว่าถ้าหากคุณเห็นโฆษณาบนอินเตอร์ว่า ปลูกผม 1 กราฟ ไม่ได้แปลว่า ปลูกผม 1 เส้น โดยปกติแล้วปลูกผม 1 ครั้ง จะสามารถทำได้สูงสุดที่ 2,000 กราฟต่อครั้ง ทั้งนี้จำนวนการขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะปลูกและดุลยพินิจของแพทย์
ซึ่งกราฟผมที่นิยมนำมาปลูกผมมักจะเป็นกราฟผมที่บริเวณท้ายทอยหรือหลังกกหู เพราะเป็นบริเวณที่กราฟผมแข็งแรงที่สุด ส่งผลให้เมื่อนำไปปลูกผมจะให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

 

เทคนิคปลูกผม เมด้าคลินิก

เมด้าคลินิกใช้เทคนิคการปลูกผม Follicular Unit Extraction (FUE)

เทคนิคการปลูกผม Follicular Unit Extraction (FUE)เป็นนวัตกรรมการ  ปลูกผม  ผลลัพธ์ที่ได้คือธรรมชาติ สวย และเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE ก็ได้รับการยืนยันจากศัลยแพทย์เทคนิค FUE จากประเทศสหรัฐอเมริกาว่าพื้นที่ปลูกผมใหม่ด้วยเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE นั้นแข็งแรง ไม่มีการเสื่อมสภาพ

เทคนิคการปลูกผมแบบ FUE เป็นนวัตกรรมการย้ายเซลล์รากผม โดยวิธีการเจาะเอาเซลล์รากผมมาปลูกถ่ายในบริเวณที่ไม่มีผมที่ต้องการรักษา โดยที่แพทย์ไม่จำเป็นต้องเราะตัดหนังศีรษะของคนไข้ออกมาเป็นชิ้นยาว เหมือนวิธีการปลูกผมแบบวิธีอื่นๆ

ขั้นตอนและวิธีการรักษาเทคนิค FUE

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการฉีดยาชา หรือให้คนไข้ทานยานอนหลับแบบอ่อนๆ และแพทย์ถึงจะเริ่มทำการรักษาปลูกผมใหม่ด้วยเทคนิค FUE โดยการใช้เครื่องมือพิเศษหัวเจาะ ( Punch )

ที่มีหัวขนาดเล็ก 0.8-1.2 มิลลิเมตร เจาะตรงบริเวณพื้นหนังศีรษะรอบกอผมที่กำหนด ลึกลงรากผม โดยเลือกใช้เซลล์ผมบริเวณด้านหลังศีรษะ ดึงกอผมที่มีความแข็งแรงเหล่านั้นออกมา และแพทย์จะทำการเจาะเปิดแผลเล็กๆ ขนาด 1-1.5 มิลิลิเมตร บริเวณศีรษะที่ต้องการปลูกผมใหม่ แล้วคำนวณกราฟ (เซลล์รากผม) แทนที่ คล้ายการย้ายเซลล์รากผมมาแทนที่สลับตำแหน่ง

ขั้นตอนต่างๆ ในการปลูกผมต้องใช้ความละเอียดประณีตและความชำนาญเฉพาะทางของแพทย์อย่างมากเพราะว่าหากแพทย์ไม่ชำนาญเจาะ อาจทำให้เซลล์รากผมหลุดขาดได้ นอกจากจะเกิดปัญหาต่อเซลล์รากผมแล้ว อาจจะส่งผลถึงการปลูกผมใหม่ที่ไม่เป็นธรรมชาติ และผลเสียในระยะเวลาการรักษา

ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นการนำเครื่องมือ (Robot) เข้ามาช่วยเก็บกราฟที่แสดงผลออกมาก็จริง แต่ทุกขั้นตอนกลไกของการทำงานต้องผ่านมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น ซึ่งนั้นก็หมายถึงหัวใจของวิธีการนี้คือแพทย์ผู้ทำการรักษาและทีมผู้ช่วยทีมีความชำนาญ การปลูกผมเทคนิค FUE ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. รักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
 2. รักษาโดยหุ่นยนต์ ( Robot ) หรือ ใช้เทคนิคผสมผสาน

ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผลลัพธ์และความแตกต่างขึ้นอยู่ที่ผู้ควบคุมดูแลการรักษาเป็นหลัก เทคนิคการปลูกผม FUE จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ หลังจากทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE คนไข้ไม่ควรสัมผัสแผล ซับแผล หรือทำการสระผม รวมทั้งห้ามให้แผลถูกน้ำบริเวณที่ได้ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อดีของการปลูกผม

  1. เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
  2. ผมยาวดกดูเป็นธรรมชาติ
  3. มีผมคิ้วที่ถาวรตั้งแต่การทำครั้งแรก
  4. ผมที่ปลูกมาร่วงยาก
  5. ดูหน้าเด็กลงเนื่องจากปลูฏผมช่วยทำให้หน้าเราเด็กลง

การเตรียมตัวก่อนปลูกผม

  1. ลูกค้าควรงดรับประทานยา จำพวก วิตามินต่างๆ อย่างน้อย1-3 วัน ก่อนเข้ารับการปลูกผม
  2. ในกรณีที่ลูกค้ามีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
   โรคหัวใจ ฯลฯ ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนปลูกผม
  3. แนะนำให้ลูกค้าตัดผมให้สั้น ก่อนเข้ารับการปลูกผม (หากไม่สะดวกให้แจ้งเจ้าหน้าที่)
  4. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2-3 วัน ก่อนการปลูกผม
  5. ถ้าท่านแพ้ยากรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันที่เข้ารับการปรึกษาก่อนปลูกผม
  6. ท่านจำเป็นต้องตรวจเลือด ก่อนการปลูกผมอย่างน้อย 3 วัน
  7. ในวันปลูกผมแนะนำให้ท่านสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า หรือเสื้อเชิตและ มีญาติมารับ-ส่ง (หากไม่สะดวกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ ทางคลินิกมีบริการรับ-ส่ง)

ข้อแนะนำการดูแลหลังปลูกผม

  1. หลังทำทันที ให้ลูกค้านอนหมอนล๊อคศีรษะ 45 องศา นอนท่าตรง
  2. ช่วง 7-14 วันแรก ลูกค้าควรรับประทานอาหารอ่อน (หมู) งดแอลกอฮอล์ งดใก่และไข่ งดอาหารแสลง อาทิ ปู ปลาร้า อาหารดิบ ของหมักดอง ฯลฯ โดยเด็ดขาดซึ่งอาจส่งผลกระทบอาจทำให้แผลอักเสบได้
  3. งดออกกําลังกายประมาณ 2-4 สัปดาห์แรก
  4. งดว่ายน้ำ 4 สัปดาห์ งดกีฬา งดงานที่หักโหมหรือที่มีการกระทบกระแทกมากเกินไป
  5. หลีกเลี่ยงฝุ่นหรือตากแดดเป็นเวลานานเกินไปควรอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นหลังการปลูกผม 
  6. หลังปลูกผมสามารถอาบน้ำ ล้างหน้าได้ตามปกติ (ด้วยความระมัดระวัง)ห้ามจับโดนบริเวณที่ปลูกผมโดยเด็ดขาด
  7. หลังปลูกผม ลูกค้าควรมาล้างแผลกับทางคลินิก 3 วัน และทางเราจะสอนวิธีล้างแผล อย่างถูกวิธีให้กับลูกค้า
  8. ลูกค้าสามารถสระผมได้ หลังจากปลูกผมครบ 3 วัน โดยทางคลินิก จะสระผมให้ลูกค้าก่อนในครั้งแรกและสอนวิธีสระผมให้ถูกต้องแก่ลูกค้า ด้วยแชมพูเด็กเท่านั้น ไม่แนะนำให้สระทุกวันเพราะอาจทำให้กราฟที่ปลูกหลุดได้ง่าย ควรสระผม 2 วัน / ครั้ง ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำแบบนี้จนครบ3เดือน หลังจากนั้นสามารถสระผมได้ทุกวัน
  9. หลังการปลูกผม ช่วง 2-4 สัปดาห์แรก ผมที่ปลูกจะตกสะเก็ดและผลัดทิ้งไปก่อน จากนั้นก็เข้าสู่สภาวะปกติ เซลล์ผมที่ฝังไว้จะไม่หลุดตามเส้นผมไปด้วย แต่จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ในการงอกของเส้นผม ห้ามแกะเกลาโดยเด็ดขาด
  10. ทานยา Zinc / Biotin / ฟีไรด์  อย่างต่อเนื่องประมาณ 3-6 เดือน 11. หลังจากปลูกผมลูกค้าควรมาพบแพทย์เพื่อดูผล ตามเวลานัดทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปลูกผม

ปลูกผมต้องโกนผมไหม

ต้องโกนเฉพาะบริเวณท้ายทอยสำหรับเจาะเอากราฟท์ออกมาเท่านั้นค่ะ โดยพื้นที่ที่ต้องโกนจะมีขนาดเท่าหนึ่งฝ่ามือค่ะ
แต่ ถ้าไม่อยากโกนหนึ่งฝ่ามือ
เรามีอีก1 วิธีคือ การโกนแบบซ่อนแผล เพื่อปกปิดและไม่ให้เห็นรอยแผลที่เจาะไว้ค่ะ

ปลูกผม เวลาเห็นผลนานไหม

ศัลยกรรมปลูกผมถือว่าเป็นโปรเจ็กต์ระยะ 12 เดือนค่ะ ผมที่ปลูกไปนั้นจะร่วงไปก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 จากนั้นจะค่อยๆ เริ่มขึ้นประมาณ 10-30% ในเดือนที่ 3 ก่อนที่จะขึ้นอย่างเต็มที่ในเดือนที่ 12 หรือ 1 ปีเต็มนั่นเอง

ปลูกผมที่ไหนดี

ewqqew

ทำไมต้องเลือกปลูกผมที่เมด้าคลินิก

1.คุณหมอ จบอเมริกันบอร์ดปลูกผมโดยตรง 1 ใน 18 คน ของประเทศ (American Board Hair Transplant)
2.ความสามารถระดับสากล โดยเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมระดับโลก(The International Society of Hair Restoration Surgery) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองด้านการปลูกผมถาวรทั่วโลก
3.ประสบการณ์ปลูกผม กว่า 16 ปี
4.ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลและบริการเรื่องเส้นผมของคนไข้ มากกว่า 10,000 เคส
5.สามารถการันตีผลลัพธ์การขึ้นของผม มากกว่า 98% และดูแลให้ตลอดชีวิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6.การันตีผลงานมากมาย รับประกันคุณภาพ ผลลัพธ์ชัดเจน หลังปลูกถ้าผมไม่ขึ้น การันตีปลูกใหม่ให้ฟรี

รีวิวปลูกผมกับเมด้าคลินิก

About us​

ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผ่านการอบรมและมีใบรับรองจากหลายสถาบัน

แพทย์ของเรา

ดร.นพ.ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล
Dr.Teerasak Pattayadeekul

อาจารย์พิเศษ Dermatology and Regenerative medicine สำนักเวชศาสตรชะลอวัย ม.แม่ฟ้าหลวง / แพทย์ปริญญาเอก สาขา ผิวหนัง ศัลยกรรมผิวหนัง/เลเซอร์/ความงาม

 • Fellow in dermato surgery & LASER รามาธิบดี .
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

พญ.ทวีพร ตรีประภากร
Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

แพทย์สาขาศัลยกรรมความงาม/เลเซอร์/ปลูกผม
แพทย์ อเมริกันบอร์ดปลูกผม (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.